Uprzejmie informujemy, iż 29 czerwca Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie realizuje PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA pod nazwą „UMIEM PŁYWAĆ”

– dofinansowanego  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych, których głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Na pływalni krytej w Cmolasie realizowane będą zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla wszystkich uczniów klas I-III z terenu Gminy Cmolas. W okresie wakacji letnich, tj. od  29 czerwca do 31 sierpnia  2015 przewidziane są zajęcia nauki pływania z instruktorami w wymiarze jednej godziny tygodniowo wg następującego planu:

WSTĘP UCZNIÓW NA ZAJĘCIA ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ.

Dzień tyg/

Godz.

poniedziałek wtorek środa Czwartek

 

piątek
8:00 – 9:00 Cmolas

I a

SP Cmolas kl. II SP Cmolas

klasy III

SP Cmolas

Klasa I B

9:00 – 10:00 Ostrowy Tusz.  I-III SP Trzęsówka NSP Jagodnik SP Hadykówka I-III

Ostrowy B. I-III

SP Poręby D. klasy I-III
14:00-15:00 SP Trzęsówka