Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie usług świadczonych przez nasz Ośrodek w zakresie nauki i doskonalenia pływania.

Pływalnia kryta OWiR Cmolas, funkcjonuje od ponad 17 lat. Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży, zajęć aqua aerobiku, jak również wejść indywidualnych.  Wychodząc naprzeciw koncepcji upowszechniania pływania jako istotnego czynnika pozytywnie wpływającego na wszechstronny rozwój  wśród dzieci i młodzieży proponujemy naukę i doskonalenie pływania w naszym Ośrodku.

Oferujemy godzinne (60 minutowe) lub dostosowane do potrzeb grup zajęcia nauki pływania prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy od ponad 17 lat prowadzą naukę pływania dzieci i młodzieży i cieszą znaczącymi sukcesami w pracy zawodowej. Ponadto do dyspozycji uczniów pozostaje 41 m zjeżdżalnia wodna, sprzęt do nauki pływania oraz zaplecze sanitarne. Zgodnie z regulaminem Ośrodka, kadra instruktorska sprawuje opiekę nad uczestnikami podczas obecności na niecce basenowej.

Proponujemy atrakcyjne ceny korzystania z naszych usług,  np.:

  • dni powszednie – bilety indywidualne ulgowe – 5,00 zł/godz. (promocja w godz. od 6:30-16:00 – bilet ulgowy 4,00 zł)

  • dni powszednie – bilety indywidualne ulgowe – 6,00 zł/godz.

  • obsługa instruktorska – 40,00 zł/godz. (1 instruktor dla grupy do 15 osób)

  • udostępnienie całej niecki basenowej bez instruktorów – 210,00 zł

  • udostępnienie całej niecki basenowej z 3 instruktorami ów – 300,00 zł ( atrakcyjna oferta dla grup około  45 osób; tj.:3 grupy do nauki lub doskonalenia pływania)

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt 017 7445454