I N F O R M A C J A

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie i Dzikowcu

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Cmolasie i Dzikowcu  informują, że rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gmin Cmolas i Dzikowiec posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, w ramach programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny, mogą korzystać z 30% zniżki od obowiązującej ceny na zakup biletu wstępu na basen w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie.

Korzystanie z ulgi możliwe jest wyłącznie z Kartą i  z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletniość i kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej również wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta jest ważna wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego, lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY