Uprzejmie informujemy iż od d 4 marca 2021 r. ponownie zapraszamy do korzystania z usług pływalni.

Zasady sanitarne zgodne z zaleceniami GIS, które obowiązują w Krytej Pływalni od 04.03.2021r.:

 1. Zakaz korzystania z pływalni osób, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej a przede wszystkim dróg oddechowych,  osób które są objęte kwarantanną lub izolacją, oraz osób które miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 2. Z użytkowania wyłączona zostaje szatnia i poczekalnia w holu i taras widokowy.
 3. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
 4. Osoby oczekujące na podejście do kasy zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, a bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.
 5. Od momentu wejścia do obiektu obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 6. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. Pobyt w holu głównym i korytarzu ograniczyć do minimum niezbędnego do zakupu biletu i zmiany obuwia.
 7. Z sauny obowiązkowo należy korzystać boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
 8. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Termin ważności karnetów zostanie przedłużony o czas zamknięcia obiektu podczas pandemii.
 10. Szafki i paski transponderowe do szafek są dezynfekowane po każdym użytkowniku.
 11. Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefach wejścia, szatni, przebieralni i hali basenowej prowadzona będzie regularnie, kilka razy w ciągu dnia.
 12. W trakcie pobytu w Krytej Pływalni należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.