W związku z epidemią SARS-CoV-2 ukazało się nowe rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 2311), które od środy 15 grudnia 2021 r. reguluje limit obłożenia wszystkich pływalni w Polsce na poziomie 30%. W związku z powyższym limit na pływalni OWiR Cmolas wynosi 18 osób.

Limit 18 osób w wodzie NIE DOTYCZY :1) osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 [pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19],

2) pracowników obsługi pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania,

Koniecznym jest również zachowanie reżimu sanitarnego, tj:

– obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie całego obiektu (hol, korytarz) z wyjątkiem natrysków i niecki basenowej.

– utrzymania dystansu 1,5 m od osoby na całym obiekcie – także pod prysznicami

– dezynfekcji rąk przed wejściem i /po wyjściu

Za utrudnienia przepraszamy ! Prosimy o wyrozumiałość

KOMUNIKAT DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH PRZECIWKO COVID-19 !!!


Informujemy, że od środy 15 grudnia br. na Krytej Pływalni w Cmolasie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nie wliczają się do limitu 30% obłożenia pływalni.
Drogi kliencie, jeśli jesteś w pełni zaszczepiony, otrzymujesz możliwość wejścia na obiekt niezależnie od osiągniętego już limitu – 18 osób na godzinę. Takie rozwiązanie to szansa na to, by więcej osób mogło w tym samym momencie korzystać z naszego obiektu.
Przed odebraniem transpondera w kasie należy w sposób dobrowolny, świadomy
i konkretny okazać kasjerowi np. unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w formie papierowej
lub elektronicznej (np. w aplikacji Obywatel). W razie konieczności będziemy również prosić
Państwa o pokazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby zaszczepionej !!