Regulamin

zawodów pływackich pod nazwą „XVII Mistrzostwa Gminy Cmolas w pływaniu – Cmolas 2015”

1. Organizator: Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie

2. Miejsce: kryta pływalnia

3. Termin: 11.12.2015 r. godz. 1000

4. Cel zawodów: popularyzacja pływania, krzewienie kultury fizycznej, poznanie organizacji zasad sportowych

5. W zawodach udział biorą:

a)      dzieci od lat 6 – 13

b)      młodzież od 14 – 16 lat

6. Przepisy szczegółowe:

a)      zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych,

–          klasy I i II i młodsi: grupa dziewcząt i grupa chłopców

–          klasy III i IV: grupa dziewcząt i grupa chłopców

–          klasa V i VI: grupa dziewcząt i grupa chłopców

–          klasy gimnazjalne: grupa dziewcząt i grupa chłopców

b)      Dystanse:

–          klasy I, II, III, IV – dystans 25 m (styl dowolny)

–          klasy V i VI oraz klasy gimnazjalne – dystans 50 m styl grzbietowy i dowolny

–          sztafeta mieszana (3 chłopców + 3 dziewczyny) szkół podstawowych i gimnazjalnych – 6 x 25 m stylem dowolnym