Regulamin Zjeżdżalni

1. Z basenowej zjeżdżalni wodnej mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 7 lat.

2. Dopuszczalne obciążenie schodów wynosi jedna osoba na stopień.

3. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom w stroju kąpielowym mającym ostre ele­menty(zamki błyskawiczne, guziki, itp.) oraz mającym na ciele ostre elementy ozdobne (zegarki, bransolety, duże naszyjniki) mogące spowodować trwałe uszkodzenie ślizgu bądź przyczynić się do powstania obrażeń ciała.

4. Ześlizg rynną odbywa się wyłącznie w pozycji leżącej na plecach z nogami skierowa­nymi w kierunku ślizgu.

5. Zabrania się w czasie ślizgu podejmowania prób zmiany pozycji (wstawania, kucania), za­trzymywania się w korycie rynny, chwytania się za obrzeża boczne itp. czynności po­wodujących zakłócenie naturalnego przebiegu ślizgu.

6. Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w basenie powinna niezwłocznie opuścić to miej­sce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.

7. Zabrania się korzystania ze ślizgawki osobom nietrzeźwym.

8. W celu bezpiecznego ślizgu należy:

  • Przed wejściem na zjeżdżalnię niepołączoną funkcjonalnie z basenem wypłu­kać nogi w baseniku,
  • Zjeżdżać kolejno, oczekując aż poprzednik znajdzie się w wannie hamownej lub na urządzeniu start-stop pojawi się zielone światło.

9. Zabrania się:

  • Biegania po stopniach zjeżdżalni,
  • Wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd”.

10. STOSOWAĆ SIĘ BEZWZGLĘDNIE DO POLECEŃ RATOWNIKA.

11. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wy­padki będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.