Jakość wody basenowej – wyniki badań

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach publikujemy wyniki badań próbek wody basenowej dokonywane przez Laboratorium Badawcze Jars S. A. 

 

Badanie wody 21.03.2019 R. (niecka)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 7.03.2019 R. (niecka)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 7.03.2019 R. (cyrkulacja)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 7.03.2019 R. (niecka)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 21.02.2019 R. (niecka)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 7.02.2019 R. (niecka)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 7.02.2019 R. (cyrkulacja)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 24.01.2019 R. (niecka)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 24.01.2019 R. (niecka)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 10.01.2019 R. (niecka)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Badanie wody 10.01.2019 R. (cyrkulacja)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r

Komentowanie jest wyłączone