Zasady sanitarne zgodne z zaleceniami GIS, które obowiązują w Krytej Pływalni od 15.06.2020r.:

 1. W hali basenowej może w jednym czasie przebywać maksymalnie 24 osoby.
 2. Zakaz korzystania z pływalni osób, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej a przede wszystkim dróg oddechowych,  osób które są objęte kwarantanną lub izolacją, oraz osób które miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 3. Z użytkowania wyłączona zostaje szatnia i poczekalnia w holu i taras widokowy.
 4. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
 5. Zachowaj 2m odstępu pomiędzy innymi osobami na terenie obiektu. Osoby oczekujące na podejście do kasy zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, a bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Od momentu wejścia do obiektu obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 7. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. Pobyt w holu głównym i korytarzu ograniczyć do minimum niezbędnego do zakupu biletu i zmiany obuwia.
 8. Z sauny obowiązkowo należy korzystać boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
 9. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Termin ważności karnetów zostanie przedłużony o czas zamknięcia obiektu podczas pandemii.
 11.  Szafki i paski transponderowe do szafek są dezynfekowane po każdym użytkowniku.
 12.  Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefach wejścia, szatni, przebieralni i hali basenowej prowadzona będzie regularnie, kilka razy w ciągu dnia.
 13. W trakcie pobytu w Krytej Pływalni należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.