1. Zakazuje się korzystania z pływalni osobom z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.
 2. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie holu głównego i szatni suchej oraz ciągów komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku.
 4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni mokrej/przebieralni.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej (przed wejściem do szatni zmiana obuwia).
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wg aktualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
 7. Bezpośrednio przed kasą i szatnią może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach zgodnie z zasadą zachowania dystansu).
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na terenie i w otoczeniu pływalni tj.: podczas korzystania z szatni (suchej i mokrej), przebieralni, toalet, natrysków, brodzików, a także na hali basenowej.
 10. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu do nauki i doskonalenia pływania, a także do zabawy i rekreacji, każdorazowo po jego użyciu. Do odwołania nie udostępniamy takiego sprzętu osobom (klientom) indywidualnym. Zalecamy korzystanie z własnego sprzętu i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 12. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje nakaz dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 13. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 14. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 15. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi Zasadami, obowiązują zapisy Regulaminu ogólnego pływalni OWiR.